МРРБ представя новите правила, по които ще се възлагат обществени поръчки в следващите 4 години

МРРБ представя новите правила, по които ще се възлагат обществени поръчки за ремонт и поддръжка на пътищата в следващите 4

Прочетете повече