Мира Радева: Инфодемията доведе до масов страх и пробуди тоталитарни рефлекси у хората

Тази инфодемия доведе до масов страх. Страшно е психологическото противопоставяне между хората. Водят се спорове на кръв. Все едно искат

Прочетете повече