Без метене и почистване по селата в община Провадия, но пък данък ще се плаща!

Споделете в:

Два пъти общински съвет Провадия разглежда предложение на кмета за приемане на План сметка за Чистотата на територията на община Провадия. Тази план сметка, дефакто одобрява разходите по сметосъбиране и чистота в общината. Община Провадия включва един град и 24 села.

Данък смет, от друга страна, се оформя на база разходите за предоставените дейности по почистване.

Интересно е, че за 2023г. в селата на община Провадия НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ за почистване на обществени площи и метене, но пък когато събират данък смет от жителите на тези села тази услуга е калкулирана в данъка. И я плащат.

Хронологията на събитията също е интересна, колкото да се види как местния кмет на общината, иначе софиянец, прави няколко хитри хода, ако номера не мине да прехвърли отговорността на друг. Да я проследим накратко:

  • По закон План сметката се обявява на вниманието на гражданите. Ако не бъде обявена напр. на сайта на общината тя е незаконосъобразна и не се изпълнява.

Преди новата 2023г. на сайта на Община Провадия е публикувана План – сметка предложена от кмета Софиянец на Провадия Жоро (Данъка) Илчев. Предложението е по селата – 24 на брой, да няма поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Така няма и заложени разходи за това перо.

  • В общински съвет Провадия се поднася за гласуване „окончателен вариант“, което само по себе си означава, че публикуваното и поднесеното решение за гласуване се различават.
  • На заседанието се цитира препоръка от прокуратурата. Но не е оправдание, че план сметката, за разлика от други общини се внася в последния момент. На заседанието също се прави признание за наличието на няколко варианта на план сметката със следните думи: „Това беше една от основните причини да ви раздаваме два или три варианта, защото през няколко часа се променяше визията за това, какво трябваше да съдържа“.
  • На 22.12.2022г. на заседание на ОбС Провадия с 13 гласа „за“ от общо 19 присъстващи общински съветници сметката се приема.
  • Областния управител връща решението с 2 основни мотива -1) не става ясно населението запознато ли е с всички промени и нанесени корекции в проектите за решения.; 2) установено е, че с изключение на гр. Провадия, в приетата план сметка не са записани разходи за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в останалите населени места в общината, а в същото време са предвидени такси за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване за всички населени места.
  • На 11.01.2023г. кмета внася изменена План – сметка в която са включени метенето и миенето на обществени територии за всяко едно село. Но особеността е, че не  е спазена процедурата и общинския съвет може само да потвърди старото си решение или да го отмени, но тогава няма да има лимитиран бюджет за сметопочистване. Не може да измени решението, тъй като няма проведена по закона процедура с обявяване, обсъждане, становища, предложения и пр., което е в правомощията на кмета.

Така „хитрата сврака с двата крака“ хем има „желание“ да мете и почиства по селата, хем вкарва в задънена улица съвета да няма възможност да приеме такова решение. Ако чуете „аз исках, ама съвета не даде“ – да си знаете че е нещо като „исках, ама нямах желание“.

Забележка: снимката е от доброволческата акция в провадийското село Чайка. По време на акцията се почиства парка от избуелите треви и храсти, които на практика го правят невъзможен за ползване от местните жители.  Паркът не е бил почистван въобще.


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *