АДФИ постави в неприлична поза Община Провадия – откри 69 нарушения при проверка

Споделете в:

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) при своя проверка в община Провадия е открила сериозни нарушения. В отчета за направените инспекции за 4-тото тримесечие на 2022г. Общинна Провадия е първа и абсолютен рекордьор по наложени актове и открити нарушения сред 101 инспектирани общини и държавни структури и предприятия.

Установените нарушения на Община Провадия са в областта на Закона за обществените поръчки. Има и нарушения на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (все области свързани с пари).

Те са общо…  69, като последното нарушение установено от инспектиращите органи е препратено до друг държавен орган за ангажиране на административно-наказателна отговорност.

За това, че не е осъществен предварителен контрол от администрацията на Община Провадия преди сключване на 48 броя договори са съставени общо… 48 акта (АУАН).

При финансовата инспекция са проверени 30 обществени поръчки с обща стойност в размер на почти 10 милиона лева  (9 694 628 лв.)

Установени са 18 нарушения, от тях 3 от установените нарушенията са, че в обявлението за откриване на обществена поръчка са включени изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано  ограничават участието на субекти в обществената поръчка (типично герберска практика).

Обикновено такива специфични изисквания се включват, когато се цели точно определен да спечели обществената поръчка.

На отговорното длъжностно лице от общината са съставени и връчени актове (най-вероятно това е Катя Пеева, но ще изчкаме официалната информация и ще ви съобщим). Има и съставени актове за неуведомяване на Агенцията за обществени поръчки за прекратена обществена поръчка и за изменение на договор за обществена поръчка.

Общо са съставени 66 броя актове на работещите в администрацията на община Провадия.

Община Провадия като административен орган нарушава и Закона за устройство на територията.

А иначе по закон, кмета следи за стриктното му прилагане от страна на гражданите, като в правомощията на кмета на Провадия Софиянеца Жоро (Данъка) Илчев е да глобява гражданите за неспазването на разпоредби от него.

АДФИ установява данни за 6 възможни нарушения на ЗУТ, по шест договора са извършени основни ремонти на сградите на шест кметства, за които при започване на СМР не са налице инвестиционен проект и разрешение за строеж.

Най – вероятно  това са ремонтите на кметствата в селата Комарево, Бозвелийско, Черковна, Чайка, Храброво и Китен. До началника на ДНСК е изпратено писмо с приложени констатации от доклада от извършена финансова инспекция, с оглед ангажиране на административно-наказателна отговорност по ЗУТ.

Актове и там е възможно да има, но по – важното е – извършва ли Община Провадия незаконно строителство и плаща ли на фирми да се правят ремонти без да има инвестиционни проекти? Ей така, без проект, кой както му дойде отвътре, така да го прави ремонта? А за разрешение за строеж  дали са чували?

Ние имаме данни от преди няколко месеца, че любимците на Софиянеца кмет на Провадия, са правили основен ремонт на кухня на патронажа пак без разрешение за строеж. Дали е вярно? А кой ли се е подписал на приемането на обекта? – все теми за размисъл.

И накрая забележете – от 101 общини и държавни администрации, някои нямат въобще нарушения, други са с 2 или 4 нарушения, но с 69 нарушения е само ОБЩИНАТА В ПРОВАДИЯ.

АДФИ им направи една инспекция и постави общинарите в Провадия в неприлична поза!

Позата 69 🙂


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *