Защо кмета на Провадия Жоро Илчев продава имоти 6 пъти по-евтино от 2008г…. в Кривня?

Споделете в:

С решение №  15 – 168 след поименно гласуване на 24.09.2008 год. тогавашния  Общински съвет Провадия приема да бъде прекратена  съсобствеността между община Провадия и “ Тайтазадуксас “ ЕООД. Общината и фирмата са съсобственици на имот в с. Кривня, съставляващ УПИ № ІV- 249.

Целия имот е с площ от 940 кв. м. Фирмата с управител Джон Лесли Уаилд е собственик на ид.ч. от 560 кв. м. от кривненския имот. А община Провадия според акт за собственост АОС № 1245 от 26.08.2008 год. е собственик на 380 кв.м. идеални части от същия имот.

С решението на общинския съвет е прието да бъде ликвидирана съсобствеността и собствените 380 кв.м. на общината от имота да бъдат продадени на фирмата за 7 070  лв, без ДДС.

13 години по – късно през 2021г. сегашния общински съвет разглежда по предложение на кмета същия имот (380 кв.м. ид.ч.) да бъде продаден пак на съсобственика, но на 6 пъти по – ниска цена от цената определена от 2008г.

Обществено известно е, че от 2008г. до сега имотите са увеличили своите цени. Озадачаващо е, защо общината ударно сваля цените на общинските имоти в село Кривня, докато цените на частни имоти там се увеличават.

Докладна записка е от Жоро Илчев-кмет на община Провадия, относно приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 380 кв.м. идеални части частна общинска собственост, представляващ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV – 249 и утвърждаване на продажната цена на общински недвижим имот, в размер на 1247 лв.

Това е точно същия имот, за който общински съвет Провадия през 2008г. е определена цена за ликвидиране на съсобствеността в размер на 7070лв.

Служителя от общината, който се занимава с тези въпроси дава и конкретни подробности за случая – Изказване на Светослав Петров-ст.специалист: „… На практика той си владее всичкото. Да.“

Под „той“ общинския служител визира чуждестранния гражданин Мак Аугустин, който през 2017г. купува съсобствената на общината земя от “ Тайтазадуксас “ ЕООД.

След поименно гласуване Общинския съвет не приема предложението на кмета на Провадия Жоро Илчев за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 380 кв.м. идеални части частна общинска собственост за сумата от 1247 лв. Девет от общинските съветници са гласували „против“ приемане на кметското предложение. Един се е въздържал, а е имало и такива, които са били „за“ продажбата на имота за цената, която е 6 пъти по – ниска от определената цена през 2008г.


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *