С нова наредба проверяват два пъти годишно басейните в хотели

Публикувана е за обществено обсъждане Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите

Read more