(НЕ)ПОЗНАТИЯ Кмет Илчев с комсомолски устрем превръща Провадия в циганско гето

Всеки народ, който търпи да го тъпчат си заслужава участта!  С Жоро Парашутиста Провадия стигна до там от година да

Прочетете повече