Радомир мина на тежък воден режим, положението е критично

Всички водоизточници в Радомир са на по-ниско място. Затова са необходими помпи. Те периодично се изключват и градът остава на

Прочетете повече