Показват оригиналите на българските конституции

/КРОСС/Оригиналите на четирите български конституции, лични вещи на Екзарх Антим І и председателският звънец от Учредителното събрание във Велико Търново

Read more