Депутатите избират трима членове на КРС

Депутатите ще избират заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание. Кандидатът за

Прочетете повече