Проф. Чуков: Отвлеченият кораб е на израелски магнат с тесни връзки с България. Нашите моряци ръководят неговите кораби

„Ситуацията е много комплицирана, а този казус има три аспекта – чисто българският, регионалният и в международен план. България няма

Прочетете повече