Конституционният съд определи разделянето на здравния пакет на основен и допълнителен за противоконституционно (ОБЗОР)

София. Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за здравното осигуряване, която предвижда здравният пакет да бъде разделен на

Прочетете повече