Нова теория за устройстовото на света – бойкоцентрична система със съзвездия

Някога хората мислели, че Земята е в центъра на Вселената. Вярвали в това. Непоклатима е била геоцентричната представа. Стояла си

Прочетете повече