Държавата отпуска над 1 млн. лв. за заплатите в Ловешката болницата

Държавата ще приведе на Многопрофилната болница „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч 1 млн. 22 хил. 985 лв. безлихвена възмездна

Прочетете повече