Доц. Наталия Киселова: Депутатите всекидневно ни изненадват с антипрактики

Наслушахме се на доста тези в последните дни, които отиват отвъд Изорния кодекс. Самата идея на народните представители е неправилна.

Прочетете повече