Видеонаблюдението в Провадия струва пари, но колко работа върши

Видеонаблюдението в Провадия струва пари, но в тъмната част се виждат силуети, а полицията за да изтегли запис трябва да

Прочетете повече