МС обсъжда мерки срещу отпадането на деца от образователната система през новата учебна година

Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на

Прочетете повече