Димо Димов кани на обсъждане за изпълнение на бюджета на Провадия за 2022г. Отново 3 милиона лева от общо 5 не са вложени за планувани капиталови ремонти и актив

Споделете в:

Председателя на Общински съвет Димо Димов е отправил покана до обществеността в община Провадия. Поканата е да се вземе участие при представяне и обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2022 год.

Публичното обсъждане ще се проведе на 08.06.2023 год. от 17:30 часа в Ритуалната зала, находяща се в архитектурен комплекс „Вароша“, с адрес гр. Провадия. Отчета е на разположение на интернет страницата на общината.

40 милионния бюджет подлежи на отчет от страна на кмета и администрацията дали е изпълнен и как? След отчитането от страна на кмета на реализацията на тези 40 милиона за общината, общинския съвет ще прецени дали да приеме или не направения отчет. От досегашните отчети на кмета на община Провадия, много от които не приети, се оказва, че не приемането на отчета на кмета от страна на общинския съвет е само един символичен акт и израз на общественото мнение, което е изразено от общинските съветници. Дали кмета ще се съобрази или не с това обществено мнение си е негова работа, няма санкция за неглижирането му.

Припомняме, че предходния отчет за изпълнение на бюджет в Провадия преминава доста бурно. На общественото обсъждане е засегнат също въпроса с образуваните неравности по ново ремонтирания централен площад. След дъжд целия център на Провадия е покрит с локви. Най – странното е, че около шахтите също има локви, които са близо до канализацията, но не се оттичат в нея. Към него момент има десетки публикации и коментари в местните социални мрежи, като жителите на Провадия се чудят как ще бъдат „преплувани“ локвите след чисто новия ремонт на Центъра.

/снимка от публикация със заглавие „Воден атракцион или нов площад изградиха в Центъра на Провадия?“/

Вземайки повод от отнесените критики, на общественото обсъждане кмета на Провадия Софиянеца Жоро (Данъка) Илчев обещава до седмица да бъдат премахнати неравностите образуващи локви по площада. Хората от Провадия тогава пишат „Кмета обеща!“, остава сега да кажат отстранени ли са грешките при ремонта на централен площад Провадия, които дъждовете изкарват наяве.

/снимка от Провадийски глас с текст „Провадия – 29 май 2023г. в 7ч. И с машинно метене локвите след новия ремонт на центъра пак остават.“/

Припомняме Ви, че след отчитане на изпълнението на бюджета за 2021г. последвалото гласуване от страна на общински съветници, предимно от ГЕРБ, за приемане на дадените от кмета информации шокира цялата администрация. След техния изразен своеобразен вот на недоверие  предложеното решение от кмета Софиянеца Жоро (Данъка) Илчев /за приемане на изпълнение на бюджета/ не е прието. Това е едно от първите разграничения на съветниците на ГЕРБ от кмета на общината Жоро Илчев, още далеч преди да излязат с декларация на 01. юни от името на цялата структурата на ГЕРБ за разграничаване от него и той вече от една година не е кмет на ГЕРБ.

Към днешна дата уточнения годишен бюджет за 2022г., след трансфери и извършени вътрешни корекции е 40 792 484лв.

Приходната и разходната част на бюджета са изпълнени на 77%

От концесии най – голям приход е отчислението от Министерство на икономиката за солното Мировско находище в размер на 176 хиляди лева, а от Кариера Ветрино са постъпили 12 хил.лв. За археологически разкопки обект „Солницата“ има трансфер от Министерство на културата в размер на 53 430лв.

11 597лв. са командировките за страната и чужбина само в администрацията, за общинския съвет командировките са в размер на 837лв.

По проект по Оперативна програма „Околна среда“, започнал 2012г., реализиран в рамките на 22 месеца за „Разширение, реконструкция и модернизиране на ПСОВ Провадия все още по сметката на проекта е налична сумата от 1,1 милиона лева. Тези над милион лева са част от няколко милиона лева, оставени от предходното управление на стария кмет на Провадия в касата на общината при предаване на управлението.

Общинския дълг на МБАЛ „Царица Йоанна“гр. Провадия към общината към края на 2022г. е в размер на 440 000лв.

За капиталови разходи гласувани от общински съвет средства са 5 914 924лв. От тях са разходвани само 2 924 159лв. Близо 3 Милиона лева не са разходвани по предназначение по обекти. Някои от неосъществените обекти за които е имало решение и осигурени средства са

  • ремонт на мостовото съоръжение на Крепост „Овеч“ (120 000лв.);
  • основен ремонт на градски пазар гр. Провадия;
  • основен ремонт на градски стадион гр. Провадия;
  • основен ремонт на 14 детски площадки;
  • основен ремонт на Младежки дом гр. Провадия (466 200лв.);
  • основен ремонт на зала 119 в сградата на община Провадия (285 600лв., от които реализирани само 11 819лв. през 2022г.).

Отново, за пореден път заделени и гласувани средства от общинския съвет, не са вложени по предназначение. За 2022г. 3 милиона лева от общо 5 не са вложени за планувани капиталови ремонти и актив.

Анкета на редакцията:

От коя „Партия“ е кмета на Провадия, след като от над една година е със свалено доверие от ГЕРБ Провадия?

Отговор А/ Работи само за „Собствената си партия“

Отговор Б/ Не работи в интерес на „Партията на жителите на Провадия“

Отговор В/ Горните два отговора са верни


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *