Без метене и почистване по селата в община Провадия, но пък данък ще се плаща!

Два пъти общински съвет Провадия разглежда предложение на кмета за приемане на План сметка за Чистотата на територията на община

Прочетете повече