Инж. Кадрия Мехмед към общинските съветници: В следващите 10 месеца се обединете в името на Провадия, защото сме в ситуация при липса на кмет

Споделете в:

На последната сесия на Общински съвет Провадия за 2022г., в последна точка от дневния ред, последна се изказа с Новогодишно пожелание за 2023г. към общинските съветници инж. Кадрия Мехмед. Тя призова всички 21 съветника и директорите на дирекции в общината в следващите десет месеца, до изборите да се обединят и да защитят Провадия и децата на Провадия с по – голяма сила, отколкото са ги защитавали през последните три години, тъй като в Провадия ситуацията е като при липса на кмет.

Провадия ще я има и след като дошлите за малко и седналите на стола на властта си заминат. Провадия ще я има и след като всички бабаити в политически и буквален смисъл, които този ни докара си тръгнат от Провадия. Но вие ще останете! Вие сте провадийци!  Вас съм сигурна, че ви боли за Ловен дом, и за Хижата, и за Минерални бани, и за парк Автогара. Все неща, които на тези, които ни докараха отвъд Провадия – нищо не им говори, освен проценти и пари. Те не знаят, какво означава това за Провадия, затова ви моля – децата на Провадия днес и в следващите десет месеца, до следващите избори, ще има нужда от вас обединени. Когато дойдат избори, разединявайте се, но сега ударете един път като един. Децата на Провадия имат нужда от здрави и сигурни детски площадки. Младите майки искат много малко. Искат сигурност за своите деца.“ – каза тя.

Ето и цялото изказване на инж.Кадрия Мехмед:

 „Уважаеми съграждани, Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н зам.-председател, Дами и господа, общински съветници,

През третата година от този мандат от управлението на нашата община, снощният репортаж за Минерални бани Провадия, провокира днешното ми изказване, което от сега ви казвам, осъзнавам, че е много тежко и ще бъде безпрецедентно за мен.

Снощи по националната телевизия чухме, че Жоро Илчев изразява готовност, да бъде възстановено балнеолечението, като тепърва щяло да се кандидатства по програми. В кой мандат ще стане това? Аз няма да питам, като някои мои съграждани. Ще обърна внимание, на моите съграждани и общинските съветници, че нещо ни се пробутва. Едни вече договорки, направени със собственика на съборените сгради на баните. Така прозират нещата и това, очевидно е самата истина. Нека, някой да ме опровергае. Искам да припомня следните факти:

-Докато Илчев демонстрира небрежно непознаване на проблема в неговата дълбочина, провадийци не забравят, че Минерални бани са загубени за общинската собственост вследствие на престъпна приватизация и неизпълнена приватизационна сделка през 2004год., а не както твърди Илчев, че са продадени от предното ръководство. Нито са продадени, нито приватизационната сделка е сключена от управляващите в предходния мандат. Лъжа ли е? Лъже ли се по националните медии или е чисто непознаване на историята на Провадия, което е морално недопустимо за личност, която се представя за кмет на този град? Нека всеки сам да си прецени.

-Другият факт, който ще припомня е, че при предходното ръководство на общината, през 2017год., се проведе местен референдум за възстановяването на балнеолечението на солени Минерални бани. Повтарям – Балнеолечение със солена минерална вода! В това време, докато ние провеждахме референдум, г-н Колелиев и подопечните му фирми в този ОбС, но в друг негов състав, в предходния състав, се опитваше да пробута решение – всички потребители на Старческия дом да бъдат прехвърлени в същата тази сграда, бившата хотелска част на Минерални бани Провадия. Защото беше кандидатствал или кандидатстваше, не си спомням точно, за усвояване на пари за хоспис. Тогавашният ОбС не се съгласи под натиска на хората. На сесията присъствах и аз, и много добре си спомням. Както знаете, въпросният хоспис просъществува, мисля, точно пет години. Дали това е в рамките на периода на устойчивост на проект, по който са се усвоили пари по програми, всеки може сам да прецени. Каква ще е сегашната съдба на това, което ни се пробутва? Също трябва да си направим извод.

-Другият факт, който искам да припомня е, че преди няколко сесии – сигнализирах за документи и то официални, входирани в наши национални институции, с разрешителни функции. В тези документи, собствениците на сградите, обслужващи бившите Минерални бани, декларират и докато искат разрешение, визира и декларира поет ангажимент от кмета на общината – общината да изгради тръбопровод до неговия имот. Тогава, вас общинските съветници, ви попитах – „Кога и с какви правомощия по отношение на всичко, свързано с Минерални бани и минералната вода, и тръбопровода, сте натоварили личността Жоро Илчев?“ Вие отговорихте, че не ви е известно съдържанието на споразумението между частната фирма и Илчев. Аз, сега, ако бъркам, някой да ме поправи, но за това има протокол. И вие ми отговорихте, че не сте му възлагали правомощия да сключва, визирам написаната в тези документи, договорка.

След тези безспорни факти искам категоричен отговор.

Какво е съдържанието на направеното споразумение и съответно, поетите ангажименти от община Провадия, визирани в документите, входирани в РИОСВ Варна от собственика на сградите, обслужващи бившите Минерални бани?

Моля, председателят на ОбС да изиска официален отговор от общината и персонално от Жоро Илчев, който отговор да бъде предоставен на всеки един общински съветник и обществеността.

На следващо място, във връзка с изказванията, които няма още един път да квалифицирам, на Жоро Илчев, по националната телевизия – да ви задам един реторичен въпрос. Тази нашата администрация дали има връзка между дясното и лявото си полукълбо? Един общоизвестен факт за всички провадийци е следният:

Всеки един ще ви каже – Минерални бани в Провадия са уникални със солената си вода.

Един израз исках да използвам и ще го използвам. Аланкоолу – би казал народния певец, какъв тръбопровод ще правиш, ако нямаш решение, как ще доведеш солената вода? Искам да ви кажа, че солената вода е в рамките на имот, даден на концесия на Соловей соди. Може ли да ми отговорите – С какво балнеолечение ще ни забаламосвате без солена вода, пронизваща се около солното тяло? Или отговорът да си го търсим от Колелиев, който е входирал официални документи за споразумението, направено между него и кмета. Така пише – Той щял с цистерни уж да взема солена вода или разсол. Нещо, което е държавна собственост, намиращо се в рамките на действаща концесия на Соловей соди. А тръбопроводът, който се иска ние да го финансираме, като провадийци, а вие да го гласувате, като общински съветници, ще довежда само минерална вода.

Но това нещо, не беше казано по националните медииот г-н Илчев. Той говореше само за тръбопровод на минерална вода. Тогава, ако търсим отговора в документите на частната фирма, то не прозира ли на вас,общинските съветници, още веднъж схемата, която ни се пробутва на нас –провадийци.

Това, което остава у мен, като усещане е следното:

Преди приблизителнодвадесет години, на нас провадийци, ни се пробута една приватизационна схема пак от софиянци. Опарихме се и то жестоко. Въпреки, че приватизационният договор не бе изпълнен, собствеността на Минерални бани не се върна на общината. По време на референдума беше даден такъв откат, че вместо същият частник да приеме „присърце“ така, както сега, това, което сега се промотира – той тогава го отричаше и на тогавашните управляващи казваше, че никой не може да го задължи той да направитези бани и да ги възстанови. Сега се иска общината да изпълни една неясна за общинските съветници и обществеността договорка, която договорка се представя пременена, като едва ли не изпълнение на желанието на гражданите и защитата на обществения интерес.

Това, което каза председателят на ОбС Провадия вчера по националните медии беше, че такъв проект или такова нещо не е постъпвало в ОбС. ОбС отново нищо не знае. Отделно, няма решение, няма и думичка казана за довеждането на солената вода. Тогава, каква част от бюджета на Провадия вие, Илчев, чините да дадете по споразумението ви с Колелиев, входирано в документите в РИОСВ? С какво точно забаламосвате? Точно за какво става въпрос? Не можахте ли,три, четири месеца след първото ми питане, да обясните.

Уважаеми общински съветници,

Може би, от 2006 год., сега, за първи път ще си позволя да кажа нещо такова. През годините, какво ли не съм виждала в този ОбС, в други състави. От вдигане на автоматично ръце след погледи на кмета до деспотично отношение, унизително и неморално, неприемливо от помислили се за велики педагожки, станали политици. Не даващи и отнемащи правото на гражданите да вземат участие в сесия, да питат и да упражняват правата си, дадени им според ЗМСМА.

Аз съм тази, на която й беше забранено да влиза в сградата на община Провадия близо две години. Преди още повече управления. Заради свободното изказване на мисълта си в този ОбС – ОбС Провадия, в друг състав, естествено. Заради упражняване на правото си за участие на местните общности в местното самоуправление според Европейската харта за местно самоуправление. Заповедта за забрана на достъп до сградата на община Провадия, съответно до залата на ОбС Провадия, беше отменена след две години. Толкова време си спечелиха да не влизам на ОбС.

Затова, г-н Илчев, вместо да ми засилва смешни хора, представили го пред обществеността в Провадия, преди кметските избори, които се представят за кметът в сянка със заплахи – да съм си затворила устата и да не се обаждам повече, трябваше да си направя коректна сметка, че десетки пъти властимащи са ме заплашвали с какви ли не материали неща, но никога не са се докосвали до нещо, което не може да бъде оценено в никакъв материален аспект.

И трябваше да си направя коректна сметка, че за да бъда спряна в каузите, в които аз искрено вярвам и винаги съм подхождала съвсем почтено, самостоятелно с или без подкрепата на управляващите, с подкрепата на мои – малко или много съграждани, преди да бъда спряна, трябваше да си направи коректна сметка, че това може да стане само след като съм закопана.

Винаги съм била убедена в правотата на започнатата от мен кауза.

И този път ще я докараме до край – ние, заедно в Провадия.

Минерални бани с функция за балнеолечение със солена вода в Провадия ще има, но няма да е в този мандат на управление. Нито ще е с публично-частно партньорство с конкретно споразумелият се с Илчев.

Вие, дами и господа, общински съветници – двадесет и един човека, показахте, че манталитета на съвета в Провадия може да бъде променен. Можахте да покажете собствен подход, неподчинен на неадекватни решения на подписващите се за кмет и техните десни ръце. Можахте да покажете, че колкото и да сте разделени в политически аспект, когато стане въпрос за Провадия, провадийци и нещо наше истинско, наше провадийско – можете да се обедините.

Вас, двадесет и един човека, и директорите на дирекции в оставащото време до следващите изборите през 2023 година, приблизително – девет, десет месеца до следващите избори, ви моля да поемете общината във ваши ръце, да бъдете пазители на обществения интерес и да поставяте през следващите десет месеца, както веднъж г-н Денев, предложи – да поставяте срокове за изпълнение на решения, които вие считате, че общинска администрация трябва да изпълни.

Бъдете наясно – Няма как да разчитаме, че в Провадия имаме кмет –

тъй като подписващият се за кмет на Провадия застана на този стол в ситуация на порочни избори, доказано от Отдела за борба с тероризма в гр.София. (Това нещо, даже ще се радвам, за което и да е изречение – кметът да тръгне да ме съди, за да мога да ви го докажа в съд. Благодаря на господ, че знаех кой ме е поканил в момента на заплашването ми на среща. Аз имах запис и преди една година и половина съм уведомила органите на реда и тези неща стоят там и г-н Илчев няма да е въобще учуден от това нещо, което съобщавам сега.)

После, по искане, по сигнал на ДАНС беше отстранен от пост, но по причини, които само в ОИК Провадия си знаят, без да имат законово право, дадено им от Изборния кодекс, прегласуваха решението си.

Сега, дали е отстранен кметът – лично според мен е отстранен с първото решение на ОИК или с нищожното решение на ОИК е останал на пост е въпрос на някой бъдещ съдебен спор на някоя заинтересована страна.

Аз проведох много дълги съдебни процеси, за да разбера – ОИК Провадия точно какви правомощия има. От ВАС до Административен съд Варна, ЦИК, ОИК – всички твърдяха, че нямам правен интерес, така или иначе, не можахме да разберем, аджеба, ОИК Провадия имат ли правомощия, които не са им дадени от Изборния кодекс и точно по кои правила се ръководят, затова казвам, че това са въпроси на някой бъдещ съдебен спор.

И още по-силното основание. Защо ви казвам, че сме в ситуация вие да работите, все едно сте, без кмет е, че самият г-н Илчев, преди няколко сесии, декларира, тук пред вас всички, че повече няма да се кандидатира на избори.

Така че, уважаеми дами и господа, ние сме в ситуация на до избутване на тези, застанали на тези управленски столове през този период от девет, десет месеца. Карат я чувам на банкети. На някакви договорки на закрити врата, без знанието и съгласието на ОбС. Без изпълнение на капиталовата програма и ремонтите, гласувани от ОбС. Пример за това са ремонта на детските площадки.

Колко още иска тази администрация на Провадия? Три години този ОбС гласува малко или много средства. Колко искате? Тези майки, колко пъти да публикуват снимки? Колко пъти да отправят молби до общинските съветници? Колко пъти да се направи забележка, та да бъдат ремонтирани детските площадки? Тази година, г-н Димов, колко пари има за детски площадки?“

Димо Димов-председател на ОбС Провадия отговаря: „Около 270 000 лв.“

Изказване на инж.Кадрия Мехмед продължава:

„270 000 лв., за да влезе в протокола, тази година общинските съветници на Провадия са гласували за ремонт на детски площадки. Аз не съм видяла една площадка да е ремонтирана – нито в Ловен дом, където стана тази голяма беля, слава Богу, че не е трагедия, но всеки ден там стават инциденти и т.н.

И чувам, и такова е усещането, моето лично усещане е такова, че някак си се кара на забаламосване с гръмки обещания и нищожни изпълнения. Преди малко един общински съветник попита от тази трибуна – Какви са тези заглавия, при положение, че половината град изпраща снимки във фейсбук, че градът е тъмен? Какви са тези гръмки обещания? Пред кого? Ако ние рекламираме общината пред някой, който трябва да го кандидатира този кмет за следващ мандат, правете си го там. Не ни пробутвайте тези неща, общинска администрация, на хората, защото ние живеем тук.

Вие също живеете тук. Затова моля ви, общинските съветници, от сърце ви моля, затова казвам, че е безпрецедентно за мен (Може би само още един път съм отправяла молба към ОбС, най-добронамерено и тя не беше разбрана), Моля и директорите на дирекции, вземете присърце каузата Провадия.

Провадия ще я има и след като дошлите за малко и седналите на стола на властта си заминат. Провадия ще я има и след като всички бабаити в политически и буквален смисъл, които този ни докара си тръгнат от Провадия. Но вие ще останете! Вие сте провадийци!  Вас съм сигурна, че ви боли за Ловен дом, и за хижата, и за Минерални бани, и за парк Автогара. Все неща, които на тези, които ни докараха отвъд Провадия – нищо не им говори, освен проценти и пари.

Те не знаят, какво означава това за Провадия, затова ви моля – децата на Провадия днес и в следващите десет месеца, до следващите избори, ще има нужда от вас обединени.

Когато дойдат избори, разединявайте се, но сега ударете един път като един. Децата на Провадия имат нужда от здрави и сигурни детски площадки.

Младите майки искат много малко. Искат сигурност за своите деца. Защитете ги с по-голяма сила през идната 2023 година, ви моля само за първите девет месеца, отколкото през целите три години сте ги защитавали.

Желая на всички здраве през Новата година и ви пожелавам наистина, каузата – Провадия да бъде в сърцата ви! Благодаря!“


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *