“Солвей Соди“ АД отчете печалба за 2021 г. в размер на 111 млн. лева.

Споделете в:

Днес беше проведено редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г., като печалбата на дружеството за периода е в размер на 111 млн. лева. Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2021 г. да бъде разпределена, както следва: да се разпредели дивидент от 17,49 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 23 юли 2022 г. на каса във всички клонове на банка ДСК в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 23 юли 2022. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 25 юли 2022. По-рано през годината, на 29 март 2022 г. и 01 юни 2022 г., бяха проведени извънредни Общи събрания на акционерите на “Солвей Соди” АД, които взеха решение да освободят като членове на Съвета на директорите г-н Давиде Папаверо, г-н Тахсин Бурхан Ергене и г-жа Башак Йоге, като избраха за нови членове на Съвета на директорите г-н Стефано Биджини, г-жа Селиха Ебру Шаполу и г-жа Йозлем Вергон. На заседание на Съвета на директорите, което се проведе на 06 април 2022 г., г-н Стефано Биджини беше избран за заместник-председател на Съвета на директорите. През 2021 г. компанията продължи да работи в четири основни сфери: здраве и безопасност на труда, които са пръв приоритет и ценност, грижа за околната среда, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи. Направените инвестиции в „Солвей Соди“ АД и филиали през годината допринесоха за надеждността и ефективността на производството, намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда.

През 2021 г. „Солвей Соди“ АД получи награда за “Инвеститор в разширяване на бизнеса” от Българската агенция за инвестиции за проекта си “Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат”, който увеличи капацитета на производство на този продукт до 200 хил. тона/год. в завода в Девня. Новата инсталация, която вече е в експлоатация, беше открита на 14.06.2022 г., като откриването й е част от честванията, организирани по случай 25-годишнината от приватизацията на “Солвей Соди”. На събитието присъстваха високопоставени гости, сред които представители на акционерите в “Солвей Соди” – “Солвей” и “Шишеджам”, областният управител на Варна, посланика на Кралство Белгия в България, представители на държавната администрация, местните власти, синдикати и партньори, журналисти и служители. През м. февруари 2022 г. беше обявена инвестиция за намаляване на 20% от въглеродните емисии в завода чрез адаптиране на котел за комбинирано изгаряне на биомаса, който поставя началото на прехода на компанията към по-устойчива и чиста енергия. Новите инвестиционни проекти за пореден път потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората. „СОЛВЕЙ СОДИ“, Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,6 милиона тона сода годишно. Калцинираната сода има широко приложение в производството на стъкло, на перилни и почистващи препарати, в металургията, силикатите и стъклените влакна. Содата бикарбонат обслужва пазарите на хранителни продукти, животинско хранене, пречистване на димните газове и в здравеопазването. „Солвей Соди“ е приватизирано през 1997 г., с основни акционери белгийската научна група „Солвей“ (75 %) и турската група „Шишеджам“ (25 %).


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *