НЕЧОВЕШКО! Кметът на Провадия Жоро Илчев в най-голямата световна криза предаде на ЧСИ обикновенни хора и пенсионери за неплатени данъци и настоява да бъдат събрани

Споделете в:

Немотия сред най – уязвимите в обществото – хора с ниски доходи или образование, пенсионери, инвалиди или трайно безработни, бе предвидена още след обявяване на световната пандемия, като резултат от съпътстващата икономическа криза. Във връзка с тези и очакванията много работещи да загубят работата си препълвайки бюрата по труда в цялата страна, правителството и отделни институции предприеха мерки. Тези мерки основно са с цел облекчаване на хората от последиците от ковид кризата и настъпилите икономически затруднения в бюджета на всяко едно средностатистическо българско семейство. 

В пандемичната 2020- та година кметът на Община Провадия Жоро Илчев е предприел подход да събира задълженията за изискуеми данъци и такси, чрез запори на пенсии и публични продани на част от парцели или ниви

Така пенсионери, граждани и хора от селата от община Провадия още от отминалата 2020 година са „дадени“ на частен съдебен изпълнител, с което задлъжняват още повече.

/Табло в местния районен съд с обяви за продажба на имоти от частен съдебен изпълнител. На множество от тях е записано, че взискател е Община Провадия. Взискател е този, който ангажира частния съдебен изпълнител за извършване на принудителни действия, като публична продан на имот, запор на възнаграждения, банкови сметки и т.н./

Това сочи сигнал до Движение Антимафия от пенсионер, който е със запорирана пенсия, заради данъци на наследствен имот, от който притежава само малка част.

Макар същия да доказва пред институциите, че не ползва имота на своите роднини, пенсията му е запорирана.

И това според него е станало без да бъде уведомен. Упражнението на общината е неразбираемо, защото пенсията му е под размера, който държавата е гарантирала като недосегаем. Община Провадия няма да може да се удовлетвори с част от и без това мизерната пенсия на човека, но пък му е създала редица неудобства и разходи, от които печелят само банки и ЧСИ –та. Според ДА тези хора не могат да теглят пари от банкомат, поради блокирана банкова сметка.  Могат да получат парите за пенсия или помощи от гише в банката. Това е съпроводено с допълнителни банкови такси от 4 до 8лв. на месец, в зависимост от конкретната банка, които при теглене от банкомат потребителя не дължи плащане.

Поисканите през 2020г. от кмета на Община Провадия Жоро Илчев публични продани на имоти, предимно евтини от порядъка на една или няколко средни брутни заплати за страната за 2020г.  /1337лв. за второто тримесечие по данни на НСИ/, показват, че собственика им е със затруднен материален статус. Запорите на банкови сметки, включително по които се получават пенсии, отпуснати социални помощи на жители от Провадия са далеч повече от колкото могат да се видят на табло в съда, се отчита непряко от самата администрация под прякото ръководство на кмета Илчев, чрез коментар на предприетите агресивни действия за изпълнение на плана за събираемост на Местните данъци и такси. Още в средата на годината

кмета на Провадия Жоро Илчев се е хвалил, че са събрали повече данъци отколкото е било запланувано, благодарение на водената от него политика по отношение на „недобор“-а.

/Община Провадия е поискала продажба на имот в село Блъсково за близо 3 500лв. За справка още втория месец от заемането на длъжността  кмет на община Провадия на 28.11.2019 год. е гласувано основното трудово възнаграждение на кмета на община Провадия Жоро Илчев, считано от 08.11.2019г., т.е. 20 дни наназад,  в размер на  3 120 лв./

/Община Провадия е поискала продажба на половин имот в село Манастир за малко повече от хиляда лева. С тази сумата може да се плати едва една трета от заплатата на кмета Илчев./

През април 2020 година НСИ отчита, че всеки пети българин е бил изправен пред тежки материални лишения. Очаква се този процес да се задълбочи в условията на пандемия, коментират тогава още – страната ни продължава да е водеща по риск от бедност и социално изключване  – около 32% от населението. До края на 2020г. това задълбочаване е реален факт в България и е най – обозримо при хората в пенсионна възраст и безработните.

!!! Община Провадия като институция дали се е самоизключила от настъпилата за жителите й кризисна ситуация с поисканите да бъдат направени запори на банкови сметки на жители с ниски доходи или продажби на имотите им от Частния съдебен изпълнител, става ясно от действията на кмета й !!!

/Община Провадия е поискала продажба на имот в село Храброво/

Защо са нужни съвместните действия на Кмета на Община Провадия Жоро Илчев и частен съдебен изпълнител? Или въобще на една публична институция при наличие на държавни съдебни изпълнители и публични изпълнители, при които длъжниците не се товарят с допълнителни такси.

През 2018г. проблемът е повдигнат от граждани на друга община пред тогавашния омбудсман на републиката Мая Манолова. Тя от своя страна споделя информацията за тази порочна практика пред медиите.

Някои български общини имат практиката да ползват услугите на частни съдебни изпълнители, вместо публичните изпълнители, за да събират вземания от граждани, неплатили местните си данъци. Стигало се дори до публична продан на недвижими имоти, обяви тогава националният омбудсман Мая Манолова, цитирана от Дарик. Тя уточни, че подобни жалби имало и от София и изрази своята категорична позиция, че тази практика на местната власт е нередна и нечестна.

„Аз не искам да препятствам общините да си събират задълженията. Въпросът е, че всеки гражданин трябва да бъде много ясно информиран за това какво дължи на общината. Да му бъде даден разумен срок, в който той доброволно да се издължи, а не да бъде пращан директно на частен съдебен изпълнител, който му начислява множество допълнителни такси и запорира сметки. Има дори сигнали затова как недвижими имоти се изнасят на публична продан заради неплатени данъци, без хората да са информирани за това”, добавя тогавашния обществен защитник.

Според Манолова честното отношение на един кмет, който го избират гражданите, е преди това да направи всичко възможно да информира гражданина какво дължи, а не да го натовари допълнително с още няколкостотин лева такси и запори на банки.

Тя коментира конкретно фигурата на кмета, тъй като гражданите са формулирали два въпроса:

„Първо, защо изобщо трябва да ползва кмета частни съдебни изпълнители?

Второ, как е избран конкретният частен съдебен изпълнител – с конкурс може би?“

Общината е освободена от такси за образуване на делата и не заплаща услугите на частните съдебни изпълнители. Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Общината може да избере дали да възложи събирането на вземането на публичен изпълнител или на ЧСИ. Но струва ли в повече за гражданина длъжник избора на кмета на Провадия Жоро Илчев на ЧСИ пред публичния изпълнител от НАП?

Съгласно ДОПК публичните задължения се събират от публичен изпълнител от НАП, в тези производства НЕ СЕ ДЪЛЖАТ ТАКСИ ОТ ХОРАТА.

Т.е., ако настоящия кмет на Провадия Жоро Илчев беше избрал неплатените данъци и такси да бъдат събирани от публичен изпълнител от НАП, там гражданина нямаше да бъде натоварен с допълнителни такси.  

В другия случай жителя – длъжник от Провадия ще плати допълнителни такси, разходи и разноски на ЧСИ-то избрано от кмета на Провадия Илчев.

НЕ Е ВЪЗМОЖНО КМЕТЪТ ЖОРО ИЛЧЕВ ДА НЕ Е ЗНАЕЛ ТОВА!

Излиза, че КМЕТЪТ НА ПРОВАДИЯ ЖОРО ИЛЧЕВ УМИШЛЕНО НАТОВАРВА ПРОВАДИЙЦИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ В НАЙ-ТЕЖКАТА СВЕТОВНА КРИЗА ПОЯВЯВАЛА СЕ НЯКОГА!

Но има и втора разлика, която също кмета е трябвало да знае – при плащане на суми при публичния изпълнител от НАП първо се погасява главницата и едва тогава лихвата, докато при изпълнение по ГПК, по който работи  ЧСИ-то първо се погасяват разноските, лихвите и най-после главницата.

Върху главницата тече лихва и погасяването й преди начислените лихви, както при непредпочетения вариант от кмета на Провадия Жоро Илчев,  е само в интерес на длъжника.

Честито на провадийци – в условия на най-голямата позната на човечеството криза КМЕТА ИМ ЖОРО ИЛЧЕВ Е ИЗБРАЛ ПО-УТЕЖНЯВАЩИЯ ВАРИАНТ ЗА ТЯХ ДА СИ ИЗПЛАТЯТ ДАНЪЦИТЕ, КОИТО НЕ СА МОГЛИ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ДА ЗАПЛАТЯТ СВОЕВРЕМЕННО.

В заключение: Не всички набедени за длъжници от Община Провадия са имали унизителната участ на пенсионера. За разлика от него и за разлика от много други граждани от община Провадия, които не могат да си позволят да ангажират адвокат, наследници на лице от провадийско село са се справили с предприетата политика на кмета в Провадия.  

През лятото на 2020г. те получават писма с посочени задължения за данъци на наследствения имот от отдел „Местни данъци и такси“ Провадия за няколко години и посочени мерки. които ще се предприемат, ако актове влязат в сила. За щастие единия от наследниците е служител в съдебната система и са му известни последиците от получените документи. Наследствения имот е отдавна продаден, но ако не се предприемат действия в срок, семейството незаслужено ще станат длъжници на Община Провадия.  Наследниците пристигат в град Провадия, където от МДТ им съобщават, че имота не е отчислен и затова начислявали данъци по партиди на всички наследници, съобразно дела им. Отчисляват го и въпроса е решен. Разходите за пътуванията до Провадия са за сметка на набедените за длъжници наследници.

И това в условия на криза.

В условията на икономическа и здравна криза, тази община от област Варна с агресивните мерки към част от населението, предприети от

кмета Жоро Илчев ИЗДИГНАТ ОТ ПАРТИЯ ГЕРБ срещу най – бедните и уязвими хора в общината (противоречащи действия с политиката на партията си), с даването им на ЧСИ, при което те още повече задлъжняват, потъват и обедняват,

явно отново ще се прочуе след изборната манипулация извършена на местните избори‘2019 на които е избран кмета Жоро Илчев от ГЕРБ и доказаната от Отдела за борба с тероризма изборна фалшификация, направена чрез внедрени в избирателни секции химикалки с изчезващо мастило и манипулиране на вота избирателя.

Ще последват ли някави действия спрямо кмета Илчев от ръководството на партията заради непопулярните си, но явно грешни, в трудна изборна година, политики напоследък (умишлени или от неразбиране на материята) с които стремглаво губи доверието на провадийци към управляващата партия, чийто лидер Борисов неведнъж е показвал, че чува хората и винаги се вслушва в тях? Ще разберем.

А дотогава ще гледаме какви глупости върши кметът на Провадия Жоро Илчев.

Които обаче са на гърба на провадийци!


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *