Очаква се съдебно решение – ще бъде ли отстранен от длъжност кмета на Провадия

Споделете в:

Делото за несъвместимост и неизпълнение на законово задължение от страна на кмета на Провадия Жоро Илчев /ГЕРБ/ е заведено от Националния съвет на БСП.

Как ще бъде решен казуса представлява интерес за съдебната практика. В случая не е налице последваща несъвместимост, тъй като след избирането му за кмет, кмета Илчев е напуснал фирмата си, която се занимава с пожарна техника. Спора възниква по повод задължение изписано в закона и което от БСП твърдят, че не е изпълнено, да бъдат уведомени органите на ОИК и ОбС за предприетите действия по напускане на длъжности, които могат да доведат до несъвместимост.

Всъщност се твърди начална несъвместимост, а не последваща. Тази начална несъвместимост, макар и да е отстранена, след заемането на длъжността кмет, е следвало според БСП да бъде отстранена успоредно с уведомяване на ОИК, каквото според тях е задължителното изискване на закона.

На 25-ти, този  месец е проведено единственото заседание по делото. Административния съд във Варна е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна се очаква да се произнесе със съдебно решение в установения от закона срок.

По време на разглеждане на делото, от жалбоподателите са загатнати прелюбопитни събития които според тях са се случили. За да бъдат установени, те са поискали съда да разпита в съдебна зала техническия сътрудник в Общински съвет – Провадия. Тя е трябвало да отговори на въпроси за два различни документа, подадени в доста продължителен период от време, които са с един номер. Жалбоподателите са поискали да установят с това, че декларацията, която е показал кметът е издадена след завеждането на жалбата и по някакъв начин са се помъчили да я приобщят с дата преди подаване на жалбата. Разпита на техническия сътрудник в Общински съвет – Провадия не е допуснат от съда, тъй като се касае за документ с официален входящ номер на него и ако се твърди престъпно обстоятелство, то то се установява по друг начин. От друга страна упълномощения адвокат от кмета на общината Жоро Илчев е поискал съда да задължи председателя на ОИК Провадия Валери Радев да отговори на въпрос – вярно ли е, че кмета Жоро Илчев го е уведомил лично писмено, че е бил заличен и е предприел необходимите действия за освобождаването му като управител на търговско дружество. Самия упълномощен представител на кмета твърди, че заявление не е входирано, но това е административен пропуск на ОИК. В отговор на тези твърдения председателя на Общинската изборна комисия Провадия в съдебно заседание категорично отрича да е подавано такова заявление.

Дали законовите разпоредби са задължителни или препоръчителни в случай, че така или иначе заемащия изборна длъжност е отстранил несъвместимостта му с управление на търговско дружество в срока по закон, но без да уведоми органите за предприетите от него действия и дали има сериозно нарушение на обществения интерес, до степен да бъде отстранен действащ кмет, предстои да бъде решено от съда.


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *