Експерт по конституционно право: Основни правила са били пренебрегнати

Основни правила са били пренебрегнати при създаването на проекта за нова конституция. Експертите, които са работили по този проект, не

Read more

Иво Беров: Наблюдавах случката с колата. Нямаше нападение върху жена с две деца

Наблюдавах внимателно случката с колата. Първо – въобще нямаше никакво нападение върху жена с две деца. Никой от протестиращите не

Read more