Правителството ще актуализира Стратегията за реформа в съдебната система

Правителството днес трябва да вземе решение за обновяване на Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за реформа в съдебната

Read more