КМЕТА И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА НАЙ-БЕДНАТА ОБЩИНА В СЕВЕРОЗАПАДА- МЕДКОВЕЦ ОТМЪКНАХА ПАРИТЕ НА ДРЕБНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ЗА ДА СКРИЯТ БЕЗОБРАЗИЯТА СИ

Споделете в:

Във връзка с нередности по провеждането и изпълненето на обществена поръчка за проект: “Изграждане на канализационнна система с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец” на общината беше наложена санкция от Държавен фонд земеделие.

Независимо от позволената от закона редукция на санкцията, все пак община Медковец трябваше да плати 319 611.09 лева на Държавен фонд земеделие, които в оглозгания бюджет на общината вече липсваха.

Тогава, по предложение на кмета Куткудейски, общинските съветници взеха решение санкцията да бъде платена със събраните от т.нар. „бели петна“ за земеделските имоти  суми на дребни собственици. За кмета и общинските съветници нямаше значение, че тези пари не са общински, че принадлежат на хората, както и че общината няма право да се разпорежда с тях по какъвто и да е начин.

Независимо, че и на кмета, и на общинарите беше безпределно ясно, че се извършва обсебване на чуждо имущество, не се намира нито един от тях който да гласува „против“.

Хората, чиито пари са отмъкнати, са беззащитни за произвола на местните феодали – нямат нито пари, нито възможност да се защитят. Затова е съмнително дали ще бъдат върнати парите им.

Единственото сигурно е, че нито полицията, нито прокуратурата ще направят каквото и да е- просто ще запазят достолепното си безмълвие, прикривайки за пореден път виновните.

решение 371

 

 

 

                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СЪВЕТНИЦИТЕ 

                       ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА

____________________________________________________________________________

           телефон: 09727 / 23-23                                факс: 09727 / 23-30

 

Препис-извлечение

                                                                                               От  Протокол № 44/20.12.2018 г.

 

 

Относно: Разплащане по сключено тристранно споразумение, съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗДБРБ 2018 год. във връзка с проект по ПРСР към ДФЗ – РА.

 

 

РЕЗУЛТАТИ:

 

общински съветник “за” “против” “въздържал се”
1 Стефан  Красимиров  Герасимов ü    
2 Николай Иванов Филипов     ü
3 Д-р Георги Николаев Крумов ü    
4 Даниел Стайков Славчев     ü
5 Борислава Недялкова Ангелова ü    
6 Веселка Викентиева Георгиева ü    
7 Людмила Цветанова Торньова ü    
8 Красимир Илиев Борисов ü    
9 Стилиан Валериев Цветанов     ü
10. Пенка Николова Димитрова ü    

 

 

„ЗА“ – 7 съветници

“ПРОТИВ“ – 0

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  3

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 371

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА

 

 

ОбСС РЕШИ:

 

  1. Разрешава на Кмета на община Медковец да разплати задълженията по подписаното тристранно споразумение по чл. 83, ал. 3 от ЗДБРБ за 2018 година със свободни средства от набирателната сметка, предоставени, като временен безлихвен заем на бюджетната сметка на обща стойност 319 611,09 лв /Триста и деветнадесет хиляди шестстотин и единадесет лева и 09 ст./.
  2. Да се изготви погасителен план със срок на възстановяване на средствата 01.09.2019 год.

 

 

 

СТЕФАН  ГЕРАСИМОВ: /П.П./

Председател на Общински съвет

Община Медковец

 

 

Вярно с оригинала!

 

 

Изготвил:

Петя Кръстева

Технически секретар на ОбС

 


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *