Българските народни читалища влизат в списъка за културно наследство на ЮНЕСКО

Два дни след вписването на мартеницата в Представителния списък на обектите на нематериалното културно наследство на човечеството Междуправителственият комитет за

Read more