Д-р Евгени Антонов: Нашата задача е с конкретна работа да върнем поминъка и вярата на хората

Споделете в:

/КРОСС/Д-р Евгени Антонов е председател на общинската организация на ПП „Движение 21“ в община Медковец. Работи като общопрактикуващ лекар в общинския център с. Медковец, като се грижи за здравето на над 3 200 души. Пред 2014 – 2015 г. работи в отдел „Контрол“ към Регионалната здравноосигурителна каса – Монтана. От 1984 до 2000 г. работи в общинската поликлиника, като в периода 1989 до 2000 г. е неин директор. Д-р Антонов е роден в с. Медковец, от 1999 г. в продължение на четири мандата председателства Общинския съвет и добре познава проблемите на региона.

Д-р  Антонов, що за община е Медковец? Какви са нейните основни проблеми?

Община Медковец е от малките общини /около 3500 души население/ в Северозападна България – категорично най-бедния регион в ЕС. Проблемите са идентични за общините от региона – демографска катастрофа, липса на възможност за реализация, липса на чувство за справедливост и възможна алтернатива. Общината обезлюдява, вследствие миграция, урбанизация и емиграция, което обрича региона. Останаха обречените „оптимисти“, песимистите отдавна избягаха.

Защо хората бягат от този доскоро богат район?

Най-важните причини са липсата на доходи и възможност за трудова реализация от една страна и чувствата за липса на алтернатива. Община Медковец се характеризира с изключителната бедност в традиционно селскостопанския регион, доходите са ниски – основно от земеделска дейност и пенсии. Липсата на алтернативи определят нисък социален статус и безперспективност. От друга страна опитът родителските пенсии да са средство за издръжка на безработните млади хора е кауза пердута.

Мъчителното чувство за липса на алтернатива и перспектива деморализира хората. Едновременно с това липсват дългоочакваните инвестиции за раздвижване на производството, ескалира битовата престъпност, задълбочават се социалните разслоения и на този фон се засилват контрастно етническите проблеми.

При тази тежка демографска ситуация, останаха ли училища в община Медковец?

Въпреки съществуващите основно и средно училища, в общината с основно местен квалифициран педагогически персонал работата е основно с етнически групи  – до 90% и при това с транспорт от съседни общини. Образователният процес е доста затруднен и качеството на образование пада, а това е бъдещето на региона.

Има ли функциониращо здравеопазване в общината?

Здравеопазването е адекватно на непрекъснато нарастващите потребности при застаряващото население с приоритет социално значими заболявания, сърдечно съдови и мозъчно съдови. 40% от населението е на активен диспансер и 30% са здравно неосигурените.

Как държавата подпомага развитието на региона?

Практически никак. Щедрите обещания за Агенция и закон за развитие на Северозападна България са химера. В това число и високоскоростна ЖП – магистрала с терминал Медковец, поправяне на лошата инфраструктура след Дунав мост 2 и Е79, което би дало значителен тласък за икономическо развитие и алтернативни източници на поминък и доходи на другата България.

Какви решения може да предложи „Движение 21“ на местно равнище?

„Движение 21“ е партия, която се отличава от останалите както с висок морал и професионализъм на централно и на местно ниво, така и с голям експертен потенциал.

В този смисъл решенията са в областта на трудовата заетост, иновативните практики за селското стопанство, подобряването на инфраструктурата с цел привличане на инвеститори за подобряване на икономическия климат, подобряване доходите и качеството на живот, за адекватен подход към младото поколение за преодоляване на негативната демографска тенденция. Всички институции трябва да са ангажирани за превенция на битовата престъпност. Особено внимание обръщаме на образованието – стимулиране на местните педагогически кадри, повишаване на нивото на обучение, създаване на алтернативни професионално ориентирани паралелки, адекватен транспорт до училищата. От всички  институции се очаква съпричастност при интеграция на ромите. Необходимо е да се предприемат мерки за адекватно задоволяване на нуждата от медицинска и стоматологична помощ в съответствие с нормативните изисквания по национална здравна карта, при нарастващ контингент социално значими заболявания е предизвикателство към колегите. Трябва да се подобрят условията на труд и реално да се подпомогне по европроекти спешната и неотложна медицинска помощ в съответсвие с вече изградената. Важно е да се обърне внимание на лекарствоснабдяването като приоритет по опазване на живота и здравето на жителите.

Какви са перспективите и проблемите в инфраструктурата в региона?

В краткосрочна перспектива е задължително изграждането на пътя Брусарци – Медковец – Долно Церовене. Той е условие за инвестиции, транспорт, инфраструктура и заетост, рехабилитацията на общинските пътища. Доизграждането на водопроводната мрежа и канализационна система биха направили общината по-привлекателно място за живот и трудова реализация. Необходимо е съдействие за реализиране на втори етап на дом за стари хора в с. Аспарухово, Център за социални услуги с. Расово, категорична подкрепа за разширяване на дейността и обхвата на Домашния социален патронаж и разширяване на участието в интегрирани социални услуги на хора с увреждания и лични асистенти. Eкспертният потенциал на ПП „Движение 21“ би бил от голяма полза, за да превърнем общината в притегателно място за живеене.

А относно неуредиците? Имаше проблем при усвояването на средства за изграждане на канализационна система  с пречиствателен модул в с. Расово. Как се разви този казус?

Държавен фонд Земеделие наложи на общината финансова санкция в размер на 560 хил. лева. във връзка с обществена поръчка за проект „Изграждане на канализационнна система с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец“, Тази сума надхвърля почти двойно годишните приходи от местни данъци и такси и е над една четвърт от общия годишен бюджет на общината. С други думи, общината е изправена пред фалит.

Този факт породи сериозно обществено напрежение. Нито аз като председател на Общинския съвет, нито общинските съветници бяхме информирани за опасността от санкцията. Едва на сесията през месец февруари тази година кметът на общината е предоставил информация на общинските съветници, но и до сега се крие документацията по въпроса. От позицията на времето разбирам, че това е форма на прикриване на престъпление. Впрочем, това е от компетенцията на съответните институции и бъдещето ще покаже.

Как оценявате заинтересоваността на хората от обществената дейност?

Категоричен съм, че нивото на заинтересованост на хората от община Медковец – потомци на поп Андрей и кнез Иван Кулин е изключителна. Това означава интелект, ценостна система и житейски опит. За съжаление, убедеността, че местната власт е обсебила ресурса на общината и фактически работи във вреда на хората, липсата на усещане за перспектива в общината е довела до загуба на активна политическа позиция от страна на гражданите за защита и отстояване на интересите си. Нашата задача е с конкретна работа да върнем поминъка и вярата на хората, а оттам – и тяхната активна гражданска позиция.

Какви се перспективите за младите хора в общината?

Млади хора в общината останаха малко. Те са амбициозни, интелигентни, мотивирани, креативни и комуникативни. Заредени с енергия за усвояване на знания, опит и иновации. Затова, въпреки огромния потенциал на община Медковец, те търсят реализация другаде – там, където тя е възможна.

От тук и една от основните задачи на „Движение 21“ в общината – използвайки правомощията на администрацията, използвайки местен национален и европейски ресурс, да създадем добри условия за работа, реализация, за спокойно и прогнозируемо бъдеще. Тогава има шанс младежите, които все още живеят в общината да останат, а и нека помечтаем заедно – поне част от напусналите общината да се върнат.

Разбира се, освен възможност за работа, в общината трябва да има и условия за развлечение и отдих. Младежки центрове и клубове по интереси, съчетаващи спортно – технически занимания и информационен център за оперативни програми на ЕС и ПРСР 2014 – 2020 год., биха позволили всестранно развитие с хоризонт за бъдеща реализация, а това означава завоювано доверие.

http://www.cross.bg

Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *