Парламентът ще обсъди промени в Закона за публичните финанси, с които се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общините

Споделете в:

София. Парламентът ще разгледа предложение за промени в Закона за публичните финанси, с които се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общините и предприемането на редица мерки за постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. С предложените промени се предвижда и дефиниране на условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да му предложи откриване на процедура за финансово оздравяване. Предвидено е общинският съвет с решение да открие процедура за финансово оздравяване, да възложи на кмета на общината както да изготви план за оздравяване, така и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. Общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
В рамките на пленарното заседание депутатите ще разгледат и промени в Закона за частната охранителна дейност. С внесения законопроект се предлага промяна в чл. 6, с която се създава правно основание за издаване на наредба, с разписани правила за условията и реда за осъществяване на лична охрана на физическите лица. Една от целите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност е да се създадат механизми на взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи в борбата с престъпността и опазване на обществения ред, а също и осъществяване на превантивна дейност чрез анализ на причините и условията за допускани правонарушения при осъществяване на тази дейност. Разписването на реда и условията за осъществяване личната охрана на физически лица, гарантира спазване на принципите на законност и професионализъм и ще допринесе за защита на личния живот, здравето и имуществото на гражданите. Началният час на пленарното заседание е 11.00 часа.

 

http://www.focus-news.net


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *