35% от сградите в Европейския съюз са на възраст над 50 години

Споделете в:

/КРОСС/Изказване на Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, направено по време на XVIII годишна конференция на Общинска мрежа за енергийна ефективност.

„В последните пет години темата е актуална – както по отношение на борбата с измененията в климата, така и опитите за гарантиране на пълна или относителна енергийна независимост, също и по чисто икономически причини. Извървяхме дълъг път – от гледна точка на изработването на документи, както и за натрупване на експертен капацитет в администрациите.

Коментирайки енергийната ефективност в режим на градска среда, тя има много измерения – транспортни системи, улично осветление, сгради и т.н. В момента около 35% от сградите в Европейския съюз са на възраст над 50 г. При тях има близо 40% дял от енергопотреблението, както и близо 36% от въглеродните емисии. Очевидно е, че има още дълъг път, което важи и за България.

В края на 2015 г. отчитаме изключително сериозен интерес и напредък в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Към момента са сключени 1 731 договора за финансиране между общините, Българска банка за развитие и областните управители.

Важно е да мислим за устойчивостта на мерките – добре е да се отделя публично финансиране като начален стимул, но това няма как да продължи дълго. Ресурсно е невъзможно, а и несправедливо. Редно е от следващите години да започнем да въвеждаме определен процент съфинансиране от страна на собствениците. Трябва да бъде търсен моделът, в който направената инвестиция се отплаща според икономиите.

Когато възлагаме обществените поръчки, в стремежа да похарчим най-много пари и да постигнем най-голям ефект, да съблюдаваме и процедурата да бъде безукорна. Имаме ли обаче яснота, че съоръжението, което получаваме, отговаря на най-високите стандарти, включително и енергиийни?

Най-голямото предизвикателство е от ниво мерки да преминем в режим на политики. Имаме утвърдени модели в различните европейски държави. Можем да ги ползваме, като предвидим и нашите уникални специфики, за да изпълним изискванията за устойчивост.“

Източник: Агенция „КРОСС“

Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *