Тема с продължение: Скандал с кмета на Медковец-3

Споделете в:

 

В предходни материали Ви запознахме с част от закононарушенията на кмета на общ. Мадковец – г-н Куткудейски. За съжаление, нарушенията на общинския кмет са така мнагобройни, че биха могли да послужат за сапунен сериал.

Независимо от сигналите до полицията, прокуратурата, ДАНС, НАП и пр., към момента кмета Куткудейски продължава да добрува. В този смисъл, може да се счита, че сериалът с кметските злоупотреби се излъчва със спомоществователството на държавните институции.

Конкретен пример – по сигнал до Районна прокуратура – Лом за това че кмътът Куткудейски и председателят на общинския съвет – Стефан Герасимов са укрили две решения на общинския съвет, Районна прокуратура – Лом отказва да образува наказателно производство като мотивира отказа си, че на следващата сесия е имaло разисквания по казуса.

Така според тази логическа конструкция, в случай, че е имало последващо разискване по едно закононарушение, то фактът на разискването отменя противоправния характер на деянието. Поставя се въпроса това за всички престъпления по наказателния кодекс ли се отнася и дали касае само района на РП- Лом.

Частичен отговор на въпроса дава Окръжна прокуратура – Монтана по повод жалбата срещу отказа на Районна прокуратура- Лом, като не само приема мотивите на последната, но и твърди, че щом може да се поправи протокол на общинския съвет, това отменя противоправния характер на деянието на кмета и председателя на общината.

Многобройтите сигнали, независимо от ясните, конкретни и безспорни доказателства,  до този момент не променят нищо. В този смисъл целта на настоящата статия, както и на предишните, е не да предизвика действия от страна на държавните институции, а да информира читателите на сайта.

Настоящият материал обхваща и други кметски деяния, част от които само сме маркирали в предходни статии.

Деяние първо:

Натиск от страна на кмета Куткудейски върху жител на община Медковец да лъжесвидетелствува . Фактите са:

На 27.01.2016 год. около 8.20 часа двама души, които се представят за полицаи, но без да се легитимират, спират Боян Иванов, слагат му белезници, качват го в бял Опел “Астра” (без надписи, само със синя сигнална лампа) и го закарват в полицейското управление в Лом. Там го водят на втория етаж, където е кмета на община Медковец – Венцисвав Куткудейски, а малко по- късно идва и началника на полицята – Владимир Владимиров.

Венцислав Куткудейски още в началото заявил, че ако Боян Иванов каже, че Теодор Антонов – син на основния съперник на Куткудейски за кмет на общината – д-р Евгени Антонов- му е давал пари, за да купува гласове на местните избори проведени през октомври 2015 год. в полза на баща си, няма да бъде съден за сливови дървета, които бил отсякъл, но ако не каже такова нещо ще го вкарат в затвора.

Малко по-късно влязъл и началника на полицията в Лом – Владимир Владимиров и също поискал да си каже, че бил вземал пари от Теодор Антонов.

Боян Иванов отказал да лъжесвидетелствува и им казал истината, а именно, че нито Теодор Антонов му давал пари, нито му е предлагал.

Като “аргумент” за убеждение, Венцислав Куткудейски заявил на Боян Иванов, че ако не свидетелства против Теодор Антонов, никога няма да го назначи на работа.

При нивото на безработица в региона, това е сериозна заплаха, още повече за човек, който сам отглежда детето си.

Разпитът и натискът Боян Иванов да лъжесвидетелствува продължил до четири часа, след което медковските полицаи го откарали с патрулната кола в Медковец и го освободили.

За горните обстоятелства Боян Иванов е подписал декларация пред нотариус.

Министерство на вътрешните работи е сезирано с нарочен сигнал, в който изрично е отбелязано, подобно поведение от страна на посочените по – горе лица повече подхожда на средновековен местен феодал и началника на стражата му, но не и на висши държавни служители на правова държава, член на Европейския съюз.

 

Деяние второ:

На 28.01.2016 год. на заседание на общинския съвет – Медковец е представен и разгледан доклада за дейността през 2015 год. на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

На заседанието се установява, че г-жа И.Р. не изпълнява функциите си на обществен възпитател към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  – общ. Медковец, за каквато е назначена.

Вместо това, по нареждане на кмета на общ. Медковец, работи като барман и управител на бара в сградата на общината, като нито има сключен трудов договор с общ. Медковец, нито получава получава трудово възнаграждение от общината или от г-н Куткудейски.

Съответно, кметският бар не е регистриран като търговски обект, не плаща наем за помещението, не издава данъчни кокументи, не води отчетност и не се декларират и плащат данъци.

 

Деяние трето:

На 03.09.2012 год. кметът Куткудейски е подписал договор на стойност 41 928.00 лева за извършването на механизирани ремонтни и възстановителни работи на три микроязовира за водопой и водоползване в местността Чирепините, общ. Медковец.

За тези пари е трябвало да бъдат извършени ремонт и възстановяване на откосите на язовирните стени, изграждане на преливници за ниски води, бъззотоци за високи води, оформяне на пътищата около язовирите и др.

От страна на общинския кмет не са направени възражения, изпълнението е прието.

Парите са усвоени изцяло, като реално са направени само четири пейки, две маси и е посадено едно дърво.

Фотографиите са достатъчно красноречиви и без допълнителен коментар.

Снимка Чирепините 1

Снимка Черепините 2

 

 

Деяние четвърто:

За периода 2012 – 2014 год. кметът Куткудейски е подписал четири договора на стойност около 100 хил. лева за извършването на ремонтни работи на пътя Медковец – Брусарци.

За тези пари е трябвало да бъдат извършени: машинно полагане и упплътняване на плътна асфалтова смес; машинно полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес; кръпки в асфалта; машинно подравняване на земно легло; машинно попълване, профилиране и уравнение на земно легло и др.

Следва да се отбележи, че разстоянието от Медковци до Брусарци е 8 км, като единствената асфалтова отсечка на този път е  подходът към него

От страна на общинския кмет не са направени възражения, изпълнението е прието.

Парите са усвоени изцяло, като реално е направено … нищо. Пътят фактически е без асфалтово покритие. С повишено внимание могат да минават само високопроходими автомобили. Как е ремонтирана асфалтовата настилка, без да има асфалт остава загадка. Къде е положен асфалта също.

Фотографиите са достатъчно красноречиви и без допълнителен коментар.

 

Пътят 1 Пътят 2

Това е действителността в община Медковец. Обобщаващ пример за повечето общини в България.

Ще продължаваме да ви информираме.

 

 

 


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *