Парламентът закри държавното предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (ОБЗОР)

Споделете в:

София. Парламентът прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с който окончателно закри държавното предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” . Правомощията на изпълнителния директор и членовете на Управителния съвет ще бъдат прекратени от датата на влизане на закона в сила. В мотивите на законопроекта е записано, че предложението за закриване е на базата на вътрешен анализ на дейността на предприятието и на анализ, представен от Световната банка. В тях е отчетено, че съществуването на компанията не е оправдано от гледна точка на нейната ефективност, тъй като тя няма достатъчно добавена стойност за цялостния процес по изграждане, поддържане и управление на пътната инфраструктура, а отделните дейности по разработване на проектите и провеждане на отчуждителни процедури, се възлагат на външни изпълнители. С направените промени дейностите, осъществявани от компанията, се поемат от Агенция „Пътна инфраструктура“. Нормативната промяна предвижда АПИ да довърши всички открити от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” процедури по Закона за обществените поръчки, сключените договори с изпълнителите, както и висящите съдебни и административни производства. Уредени са въпросите на правоприемство по отношение на проектите, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, както и всички имуществени, финансови и други взаимоотношения, произтичащи от прекратяването на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

Източник: www.focus-news.net


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *