Столична община не са налагали глоби на Светия Синод за това, че е допуснал сгради – паметници на културата да се рушат, нито има започнати наказателни производства

Споделете в:

София. На този етап от Столична община не са налагали глоби на Светия Синод за това, че е допуснал сгради – паметници на културата да се рушат, нито пък има започнати наказателни производства. Това се посочва в съобщение, изпратено от Светия синод до медиите във връзка с публикация във вестник „24 часа” под заглавие „Наказват синода и двама министри, не пазят културно наследство”. В съобщението се посочва, че след направени предписания от столичната Дирекция „Общински строителен контрол” Светият Синод, който е собственик на сградата Богословския факултет, пл. „Света Неделя“ №19, гр. София, своевременно е взела нужните мерки за обезопасяване на сградата, като са отстранени всички компрометирани части от фасадата, които биха представлявали евентуална опасност за живота и здравето на преминаващите, и още през октомври 2015 г.е поставена обезопасителна мрежа отговаряща на изискванията, която ще стане върху сградата до стартирането на ремонтните дейности. За сградата на Богословския факултет, пл. „Света Неделя“ №19, гр. София, е изготвен инвестиционен проект във фази идеен и технически проект, които са съгласувани от всички инстанции, изискващи се от ЗУТ за строежи недвижими културни ценности с категория „национално значение“. Проектите за основен ремонт, възстановяване и реставрация са одобрени от МИП (Министерство на инвестиционното проектиране) и МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и е издадено Разрешение за строеж, като за това са извършени следните дейности:
Всички части на проекта идейния са оценени, подписани и подпечатани от специалистите към „Стройконсулт ГЛСИ-21“ ЕООД и е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в идейна фаза.
Проектът е съгласуван с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 за обекти със статут на недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони и е издадено Съгласувателно писмо №33-НН-0312/13.03.2012г. на МК.
С одобряване на техническия инвестиционен проект за обекта има наличната пълна проектна готовност за включване в инвестиционна програма и започване на строителство.
„Съгласно изискванията на ЗУТ (Закон за устройство на територията) до 19.06.2017 г. трябва да се започне процедура по избор на строител и да се открие строителната площадка. В противен случай ще се наложи презаверяване на РС със заплащане на половин такса, ако това стане до една година след тази дата, а при пресрочване и на тази дата одобреният проект губи правно действие и трябва да се одобрява отново със заплащане на цяла такса (чл. 153, ал.2,3,4 от ЗУТ). След откриване на строителна площадка, което е само административен акт, строителните дейности трябва да започнат до пет години или най-късно до 2022 г.”, се казва още в съобщението.

 

Източник: www.focus-news.net


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *