Скандал с кмета на Медковец

Споделете в:

Днес, 25.02.2016 год. ще се проведе заседание на общинския съвет на община Медковец.

Основната тема ще е фалита на общината, резултат от действията и бездействията на разследвания от ДАНС и икономическа полиция по множество сигнали срещу кмета на общ. Медковец – Венцислав Евгениев Куткудейски. В конкретния случай става дума за налагане на финансова санкция от Държавен фонд земеделие във връзка с обществена поръчка за проект: “Изграждане на канализационнна система с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец”.

Санкцията за общината е в размер на 560 хил. лева, която сума надхвърля почти двойно годишните приходи от местни данъци и такси и е над една четвърт от общия годишен бюджет на общината.

WP_20160219_006

Снимка от изпълнението на   проект: „Изграждане на канализационна система“ с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец.

Напомняме, че преди около една година на община Медковец, поради несъответствие между приемо- предавателни протоколи и реално установени количества при извършена от Държавен фонд земеделие проверка на място, бе наложена и друга финансова санкция в размер на 278 хил. лв.

Така общата вреда за общината, само за една година, в резултат на “доброто” управление на кмета Куткудейски и колективните интелектуални напъни на кмета и звеното по проектиране и ръководене на проекти към община Медковец, оглавено от зам.кмета инж. Емилия Петрова е 838 хил.лв.

Други нарушения на кмета Куткудейски, за което са подадени сигнали до компетентните институции са:

– Натиск от кмета на община Медковец – Венцислав Куткудейски и началника на полицията в Лом върху жител на община Медковец да лъжесвидетелства по повод проведените през октомври 2015 год. местни избори.

WP_20160218_002

Снимка от изпълнението на   проект: „Изграждане на канализационна система“ с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец.

– На заседание на Общинския съвет на общ. Медковец по повод доклада за дейността през 2015 год. на Местната комисия за борба с протовообществените прояви на малолетни и непълнолетни е установено, че вписаната по ведомост като обществен възпитател Илинка Велизарова Рангелова не изпълнява функциите си, а вместо това по нареждане на кмета на общ. Медковец- Куткудейски, работи като барман и управител на бара в сградата на общината, като нито има сключен трудов договор с общ. Медковец, нито получава трудово възнаграждение от общината.

 

Барът в общината не е регистриран като търговски обект, не води счетоводна отчетност като такъв и не се издават касови бележки.

WP_20160219_001

Снимка от изпълнението на   проект: „Изграждане на канализационна система“ с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец.

 

– Опит за продажба на съборена общинска сграда. През април 2013 год. със заповед на кмета на община Медковец г-н Куткудейски е съборена сграда, находяща се в землището с. Расово.

Събарянето станало с незаконна заповед на кмета Куткудейски без съгласието на общинския съвет.

През 2015 год. кметът Куткудейски внася в Общинския съвет докладна записка,с която предлага същата сграда да бъде продадена.Това е явна заблуда на Общинския съвет. Докладната записка цели или умишлено да въведе в заблуждение евентуалните купувачи, че купуват реално съществуваща сграда, или се прикрива неосчетоводяването на средствата, добити от продажбата на строителни материали и липсата на протокол за добити количества строителен материал от разрушената сграда.

WP_20160219_002

Снимка от изпълнението на   проект: „Изграждане на канализационна система“ с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец.

Известно е, че активите на общ. Медковец не са толкова много, че да се допусне, че Венцислав Евгениев Куткудейски не е знаел, че внесената от него докладна противоречи на издадената преди това пак от него заповед за събаряне. Какво е направил кмета с парите е неизвестно.

 

Ще ви информираме подробно за развитието на кметската сага. Последна дума ще имат прокуратурата и съда.

WP_20160219_004

Снимка от изпълнението на   проект: „Изграждане на канализационна система“ с пречиствателен модул на село Расово, общ. Медковец.

Собствена информация.


Споделете в:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *